Försäljningsavtal / Köpeavtal

Avtal genom vilket en av parterna, säljaren, överför äganderätten till en vara till den andra parten, köparen, mot betalning av det överenskomna priset. I praktiken, och med förbehåll för den lag som är tillämplig på avtalet, anser vi, vid avsaknad av tvist, att försäljningsavtalet/köpeavtalet är uppfyllt av säljaren när varan levererats och fakturerats i enlighet med villkoren i köparens order och säljarens orderbekräftelse.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export