Fordran

Belopp som en köpare enligt försäljningsavtal ska betala till en leverantör av varor eller tjänster.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export