Insolvens

Situation som innebär att din köpare är på ekonomiskt obestånd (annat än tillfälligt) och därför inte kan betala sina skulder. Begreppet definieras mer utförligt i ditt försäkringsavtal.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export