Internationell handel

Köp och försäljning av varor eller tjänster mellan bolag som är etablerade i olika länder.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för multinationella företag