Kommersiell risk

Risk för utebliven betalning till följd av en naturkatastrof som förhindrar fullgörandet av försäljningsavtalet.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export