Konsignation

Handelsupplägg där leverantören (konsignanten) deponerar varor med bibehållen äganderätt hos tredje part (konsignatarien) tills dess att varorna sålts vidare. Coface täcker utebliven betalning från köparen från den tidpunkt då varan slutgiltigt har sålts av avsändaren eller för dennes räkning.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export