Kreditbedömning

Aktivitet där Coface bedömer dina köpares betalningsförmåga i syfte att bevilja försäkringsteckning.

Tillbaka till ordlistan

Minska din kreditrisk med hjälp av vår information och DRA-score