Kreditbeslut eller kreditlimit

Det belopp som försäkras av Coface för en viss köpare, på din begäran.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export