Kreditförsäkring

För företag av alla storlekar täcker kreditförsäkring risken för utebliven betalning av kundfordringar.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export