Kredittid

Betalningsvillkor som du beviljar dina köpare. Perioden får inte överstiga den maximala period som anges i försäkringsavtalet.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export