Minimipremie

Befogenhet du ger Coface vid eventuell förlust, att i ditt ställe utöva alla de rättigheter och skyldigheter som följer av det försäljningsavtal som är kopplat till de försäkrade leveranserna.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export