Överlåtelse av rätt till ersättning

Juridisk term som innebär att en tredje part, t.ex. en försäkringsgivare som ersatt borgenären, kan ta över skadeståndsanspråket mot gäldenären och därmed ges möjlighet att vidta lämpliga åtgärder för indrivning i eget namn.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export