Policy

Ett annat begrepp som används för ditt försäkringsavtal, för att undvika förväxling med avtalet mellan dig och din köpare.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export