Politisk risk

Risk till följd av en politisk händelse som hindrar fullgörandet av försäljningsavtalet.

Tillbaka till ordlistan

Försäkring mot politiska risker och kreditrisker för komplexa projekt