Risk för betalningshinder

Risk till följd av en händelse som inträffar utanför er land eller ett beslut av utländska myndigheter som förhindrar eller försenar betalningen från din köpare.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export