Säkerhet

Utfästelse som din köpare erbjuder som säkerhet för betalning. Säkerheter kan t.ex. vara garantier utställda av tredje part (ex. en bank eller moderbolag), eller ges igenom rättigheter till köpares egendom (pant).

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export