Skada

Förekomsten av en försäkrad händelse som anges i- och omfattas av- försäkringen. För kreditförsäkring rör det sig normalt om utebliven betalning på grund av insolvens eller utebliven betalning efter en avtalad tidsperiod.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export