Tidsbestämd kreditlimit

Kreditlimit med förutbestämt förfallodatum, för att täcka leveranser under en viss period.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export