Tvist

Köparens bestridande av att säljaren uppfyllt sina förpliktelser under försäljningsavtalet: det kan t.ex. röra sig om avtalsvillkor, pris, kvantitet eller kvalitet på de sålda varorna eller de tillhandahållna tjänsterna.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export