Utebliven betalning

Utebliven betalning av din fordran mot köparen per det datum, i den valuta och på den plats som anges i försäljningsavtalet. När Utebliven betalning anmälts till Coface och den väntetid som anges i försäkringsavtalet löpt ut utan att hela fordran blivit betald inträffar den försäkrade händelsen.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export