Utomrättsliga åtgärdar

Åtgärder som vidtas av dig och/eller Coface i syfte att driva in en skuld som fortfarande är utestående efter förfallodatumet, innan rättsliga åtgärder vidtas.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export