TopLiner: ett kompletterande skydd

TopLiner är ett kompletterande skydd som anpassas efter dina behov och risker.

Ett kompletterande skydd som hjälper dig att utveckla din företag

Med TopLiner i din TradeLiner-avtal underlättar Coface din kommersiella utveckling, både vid inhemsk försäljning och export, när traditionell riskavtäckning inte räcker till.

 • Pris anpassat efter behov

  Med TopLiner erbjuder Coface ett pris som är anpassat till den risk som köparen utgör, med hänsyn tagen till det belopp och den försäkringslängd du vill teckna. Pris och skydd ges online så att du kan utvärdera erbjudandet direkt.

 • Ansök enkelt och direkt

  Att teckna en TopLiner-försäkring är enkelt och 100 % online – vilket ger dig all den tid du behöver för att fokusera på din verksamhet.

 • Skräddarsydd försäkring

  TopLiner är ett anpassat skydd i 30 till 90 dagar för det belopp som du ansöker om.

Coface finjusterar riskavtäckningen efter dina behov med TopLiner

TopLiner är en tilläggsförsäkring för våra TradeLiner-kunder.

Om försäkringstagaren erhållit ett kreditbeslut som är lägre än det begärda, eller ett avslag, ger TopLiner dig möjlighet att köpa ytterligare skydd för utvalda kunder och under en tidsperiod som definieras i förväg.

TopLiner erbjuder ett pris som är anpassat till den risk som köparen utgör, med hänsyn tagen till det belopp och den försäkringslängd du vill teckna.

Valet är ditt med TopLiner

 • Välj det ytterligare belopp som ska försäkras.
 • Ange perioden till närmaste dag (mellan 30 och 90 dagar).
 • Ändra parametrarna i  Cofanet om det behövs för att justera er förfrågan.

Coface ställer sin expertis till ditt förfogande för att ge dig en omedelbar offert på kostnaden för er kreditrisk. Du kan sedan stämma av denna mot din nettomarginal för att utvärdera om du vill gå vidare.

 

Kreditförsäkring

*obligatoriskt fält

Tex: namn@foretag.com

legend

Ofta ställda frågor

Se även