Group working on same computerGroup working on same computer

5 myter om kreditförsäkringar

"Kreditförsäkring är för dyrt och täcker inte mina behov", "Hantering av kreditrisk är ett hinder för affärsutveckling" eller "Jag har de finansiella resurserna för att täcka eventuella obetalda fakturor!". Har du någonsin tänkt någon av dessa tankar? Det kan vara bra att se över stereotyperna om kreditförsäkring, särskilt i en tid när skadefrekvensen ökar och risken för konkurs växer.

1. Hantering av kreditrisk är ett hinder för affärsutveckling

Den ena vill säkra sin verksamhet, den andra vill erövra nya marknader. Vem har sagt att kreditchefen och säljaren har motstridiga mål? När allt kommer omkring, vad är poängen med att ingå ett avtal med en kund som inte har resurser att fullgöra sina skyldigheter? Det är mycket bättre att sälj- och kredithanteringsteamen arbetar tillsammans, och till och med så nära varandra som möjligt!

Bara en enda utestående fordran kan få allvarliga konsekvenser för ditt företag. Särskilt med tanke på den kraftiga ökningen av betalningsinställelser och konkurser sedan 2023, som har överträffat nivåerna före covid. Visste du att 80 % av alla företag idag har obetalda skulder? Och att 25% av dessa utestående fakturor leder till konkurs?

När du använder en global kreditförsäkringsexpert som Coface kan du hantera din risk mer effektivt och minska sannolikheten för osäkra fordringar. Kreditförsäkring gör det möjligt för ditt företag att växa på ett säkert sätt och hjälper dig att fatta rätt beslut för att hantera din kommersiella strategi mer effektivt.

2. Varför ska jag teckna en kreditförsäkring? Jag känner mina kunder mycket väl, och har gjort det under lång tid!

Den första fällan att undvika vid kommersiell riskhantering? Att basera kreditbeslut enbart på standardiserade kreditkontroller eller offentliga konton. Låt dig inte invaggas i en falsk känsla av säkerhet: Risken är att du får reda på att din kund eller leverantör är i dåligt ekonomiskt skick först när företaget redan är på väg mot konkurs! Det gör det svårt att ta sig ur affärsrelationen. I värsta fall riskerar du att drabbas av stora ekonomiska förluster.

För att kunna utveckla ditt företag med full tillförsikt måste du se till att du har en heltäckande, korrekt och aktuell bedömning av din riskexponering. Denna bedömning bör baseras på både dina marknader och affärspartners, samt deras geografiska läge. Cofaces Business Intelligence-tjänster integrerar realtidsdata från flera källor för att bedöma om ett företag sannolikt kommer att gå i konkurs under de kommande 12 månaderna. Detta inkluderar tillgång till en databas med 190 miljoner företag, betalningshändelser som rapporterats av våra 50 000 kunder, vårt världsomspännande nätverk av informationspartners och analyser som utförs av våra 700 riskanalytiker. Och allt detta kommer med en garanti: Våra kunder får tillgång till samma data som ligger till grund för våra egna kreditbeslut. Om vi inte litar på våra analyser, varför skulle du göra det?

3. Bedragare ger sig bara på stora företag

Sanningen är att bedragare nästan alltid väljer den väg som ger minst motstånd, oavsett storleken på det företag eller den bransch som är måltavla. Det finns inga officiella siffror för företagsbedrägerier, men all forskning kommer till samma slutsats: Problemet är enormt. Och det har verkligen vuxit under de senaste åren, eftersom digitaliseringen har blivit mycket mer utbredd.

Är du VD, kreditchef eller CFO? Var försiktig: Ditt företag kan bli offer för bedrägerier eller svindlerier. Bedrägerier med falska leverantörer är till exempel en av de tre största källorna till bedrägerier i näringslivet. Och även om den ekonomiska förlusten kanske inte är så stor för stora företag, kan den vara mycket svårare att bära för mindre företag.

Med Cofaces lösningar för business intelligence och kreditförsäkring kan du öka din förmåga att upptäcka potentiella bedrägeriförsök. Våra lösningar hjälper dig att kontrollera din riskexponering mer exakt och vidta förebyggande åtgärder. Vi analyserar potentiella kunder och leverantörer, håller dig uppdaterad om deras aktiviteter och dubbelkollar att de är de som de utger sig för att vara. Vi övervakar också bedrägerirapporter och ger dig regelbundna uppdateringar om misstänkta aktiviteter som involverar dina affärspartners.

4. Kreditförsäkring är en dyr lösning som inte uppfyller mina behov

Företag tror alltid att kreditförsäkringar kostar för mycket, så länge deras handelspartner (kunder eller leverantörer) sköter sina åtaganden! Men inser du hur stor inverkan en obetald faktura kan ha på ditt företag? Låt oss säga att du har en fordran på 10 000 euro och att din marginal är 10 % - ditt företag måste generera ytterligare försäljning på 100 000 euro!

Cofaces kreditförsäkring omfattar ytterligare tjänster som hjälper till att sätta stopp för obetalda fordringar:

  • Business intelligence: ger dig en realtidsbedömning av den finansiella stabiliteten hos dina handelspartner (kunder och leverantörer) baserat på deras ekonomiska och politiska förhållanden.
  • Analyser och bedömningar av våra ekonomer och riskbedömare som hjälper dig att fatta välgrundade beslut och styra din utvecklingsstrategi i rätt riktning för en viss marknad, sektor eller partner.
  • Inkasso av utestående fakturor.
  • Ersättning av obetalda fordringar genom kreditförsäkring.

Vår globala expertis inom riskhantering, välkänd sedan över 75 år, hjälper dig att göra din verksamhet mer lönsam och säker. Vi gör våra expertutvärderingar tillgängliga för våra kunder genom en omfattande portfölj av lösningar: kreditförsäkring, enkelriskförsäkring, factoring, obligationer, företagsinformation och inkasso.

Cofaces riskanalytiker och kundteam hjälper över 50 000 företagskunder världen över, i alla storlekar och branscher, med hantering av kreditrisker. Business intelligence är en viktig del av den service vi erbjuder våra kunder. Detta inkluderar tjänster som övervakning av affärspartners, bedömning av sannolikheten för konkurs och tillgång till realtidsdata; allt för att skydda verksamheten från högriskkunder.

Även om många inte känner till kreditförsäkringar är det ett effektivt verktyg för att kontrollera kommersiella risker. Det handlar om att övervaka betalningsbeteendet hos befintliga kunder, bedöma potentiella affärspartners och samla in affärsinformation om hela leveranskedjan.
Nicolas Garcia, Group Commercial Director

Tillgång till aktuell affärsinformation är särskilt viktigt i dagens osäkra och instabila ekonomiska miljö. Sist men inte minst ger kreditförsäkring trygghet för dina affärspartners: banker, leverantörer och kunder. Det är ett tecken på god styrning och banar väg för bättre finansiella villkor för dina transaktioner. Tack vare vårt unika nätverk med 200 lokala experter och över 250 juridiska partners kan Coface ersätta dina förluster var som helst i världen och med snabb handläggningstid.

Kassaflöde och krav på rörelsekapital, enklare tillgång till finansiering eller säkerhet i leveranskedjan: Det är svårt att mäta lönsamheten för kreditförsäkringar, men fördelarna är allmänt kända och erkända av användarna. Inte minst för att det innebär att du kan utveckla din verksamhet med sinnesro. Det är något man inte kan sätta ett pris på!

5. Självförsäkring är billigare!

Vad är det för mening med att teckna en kreditförsäkring om jag redan har en tillräcklig finansiell buffert för att klara en förlust om en kund går i konkurs? Detta är korrekt i teorin, men det är ett tillvägagångssätt som sällan omfattar alla utmaningar. Förutom den verkliga kostnaden för obetalda fordringar kan ett stort företags konkurs leda till en dominoeffekt där många av dess leverantörer går i konkurs inom några månader, vilket orsakar kaos i hela branschen. Har ni tillräckliga reserver för att täcka förlusten av flera kunder eller leverantörer på så kort tid? Har ni kompetens inom inkasso? Och hur är det med betalningsvanor, lokala lagar och specifika krav?

Du väljer att vara självförsäkrare, är du medveten om alla risker som detta medför för ditt företag? Varje dag beviljar du krediter till affärspartners på både den inhemska marknaden och exportmarknaden. Denna praxis innebär en risk för att en kund eller leverantör inte fullgör sina skyldigheter eller går i konkurs. Om det händer kommer obetalda fakturor och utestående fordringar att minska kassaflödet och till och med hota ditt företags överlevnad.

I själva verket är självförsäkring en "lösning" som kräver mer resurser (mänskliga och ekonomiska) än förväntat. Det handlar om att samla in och analysera finansiell information om dina affärspartners, fatta beslut om betalningsförmåga och kreditramar, driva in obetalda fakturor och inleda rättsliga förfaranden om du inte lyckas driva in dem. I själva verket är självförsäkring detsamma som att inte ha någon försäkring eller något skydd alls. Du tar hela risken själv, vilket innebär att du inte har någon garanti för att ditt företag kommer att få ersättning om det lider en förlust!

Författare och experter

  • Nicolas GARCIA

    Group Commercial Director