7 tips för effektiv kredithantering och riskreducering

Den rådande ekonomiska situationen kan leda till stora likviditetsproblem för många organisationer. Att förebygga betalningsinställelser eller snabbt återvinna fordringar kan vara avgörande för företagets överlevnad. För att hjälpa dig att få bättre insikt i din egen kredithantering och förebygga risker, se våra 7 tips om hur du skyddar ditt företag.

1. Ta kontakt med andra inom företaget än säljaren

Säljhantering och fakturahantering är två separata funktioner. 

Det är viktigt att du även har kontakt med de som ansvarar för kontona. Vi rekommenderar också att du fastställer tydliga riktlinjer för betalningsvillkor för kunder, inklusive kreditvillkor, kreditgränser och betalningsfrister. Du bör kommunicera dessa riktlinjer till kunderna i förväg för att undvika missförstånd. 

Du kan också överväga att erbjuda rabatter eller andra incitament till kunder som betalar sina räkningar tidigt. Det kan ge incitament till att betala i tid och förbättra kassaflödet.

2. Undersök företaget

Innan du ingår ett avtal om kreditvillkor bör du kontrollera kundens kreditvärdighet genom att titta på deras kredithistorik, kreditpoäng och betalningshistorik. Detta kan hjälpa dig att undvika kunder som sannolikt inte kommer att betala sina fakturor.

Om du inte har resurser att göra detta kan Coface göra det åt dig. Kontrollera våra kreditrapporter, vår Credit Score (DRA) eller Cofaces kreditrekommendationer för att hantera kreditrisken i din organisation.

3. Håll dig informerad genom att prata med kollegor

Genom att gå med i ett branschförbund eller en yrkesorganisation inom din bransch kan du få kontakt med andra som också arbetar med dina affärspartners.

4. Försäkra dina affärstransaktioner

Skydda ditt företag med en kreditförsäkring: Det är ett sätt att outsourca utvärdering och övervakning av din portfölj, säkerställa fakturabetalningar och dra nytta av inkassotjänster.

> Mer om Cofaces kreditförsäkringslösningar

5. Beviljar inte förlängningar av kredittiden lättvindigt

Om en kund är sen med en betalning ska du omedelbart följa upp och skicka en betalningspåminnelse. På så sätt kan du undvika långvariga betalningsförseningar och potentiellt förluster.

6. Behåll eller begär dokumentation

Spara eller begär dokumentation över levererade varor eller utförda tjänster. Detta säkerställer att kunden inte har några ursäkter för att hålla inne med betalningen senare.

Var även vaksam. När du kommer överens om särskilda betalningsavtal kan du vara flexibel, men var noga med att dokumentera alla avtal och följa upp dem.

7. Hantera krediter med lämpliga verktyg

Försök att automatisera kredithanteringsprocesser som kreditkontroller, fakturering och betalningspåminnelser. Detta kan bidra till att effektivisera verksamheten, minska antalet fel och spara tid som du kan använda för att utveckla ditt företag.

Följ regelbundet upp dina kunders kreditvärdighet för att se till att de fullgör sina betalningsåtaganden. Det gör det lättare att identifiera potentiella problem och snabbt vidta korrigerande åtgärder.

Coface erbjuder effektiva övervakningslösningar som varnar dig när situationen för en av dina kunder förändras.

Bonustips: Sök professionell rådgivning

Om du är osäker, be en finansiell expert eller en kredithanteringsexpert som Coface om råd. Vi kan ge dig råd om hur du hanterar krediter effektivt och ändamålsenligt för att minimera din kommersiella risk. 
> Kontakta oss nu!