Coface förvärvar nordamerikanska datanalysboutiquen Rel8ed

Coface tillkännager idag förvärvet av den nordamerikanska dataanalysboutiquen Rel8ed. Förvärvet ger nya, omfattande datamängder och analysmöjligheter, vilket gynnar Coface kreditförsäkringsverksamhet samt företagets affärsinformationskunder och -team.

Utöka Coface's databas

”Under det senaste årets samarbete med Rel8ed har de visat en distinkt uppsättning funktioner för Coface och våra kunder på den nordamerikanska marknaden, där det är svårt att få djupa insikter om små och medelstora företag”, säger Oscar Villalonga, vd för Coface Nordamerika. ”Deras unika metoder för att sammanställa öppna, offentliga och alternativa datakällor hjälper oss att utöka vår databas. I slutändan kommer vi att kunna hjälpa våra kunder som behöver en nära bevakning av sina kredit- och leverantörskedjerisker.”

Rel8ed grundades 2015 med stöd av Innovate Niagaras inkubatorprogram i Ontario, Kanada och har kontor i USA och Kanada. Rel8ed är specialiserat på integration, korsreferenser, analys och slutsatser från big data som hämtas från flera källor. Rel8eds kunder är allt från multinationella företag till statliga organ och branschorganisationer.

Förbättra företagsinformationen

Under 2019 inrättade Coface ett datalabb i Paris för att utnyttja datavetenskapliga tekniker för att optimera sina produkter, sina riskbedömningar och utveckla nya tjänster. Förvärvet kommer att stärka och komplettera denna strategi. Coface kunder kan förvänta sig förbättringar och expansioner av företagets affärsinformationsverksamhet. 

”Företag behöver inte bara tillgång till breda datakällor, de behöver även prediktiv analys och handlingsinriktad information som stöd för sina affärsbeslut. Vi är glada över att kunna välkomna experterna från Rel8ed till Coface. Med tillskottet av deras talanger och färdigheter kan vi fortsätta att förbättra vår datakapacitet och få ut mesta möjliga av den för våra kunder”, säger Thibault Surer, Director of Strategy and Business Development på Coface.

Gå djupare med en fullständig riskbedömning av landet