Coface X Rel8ed: ”Numera är datavetenskap en viktig del av riskhanteringen”

Rel8ed förvärvades nyligen av Coface och är en specialiserad nordamerikansk dataanalysboutique som utvecklar innovativa lösningar som utnyttjar big data och AI. Hur kan våra kreditförsäkrings- och affärsinformationskunder dra nytta av den samlade expertisen? På vilket sätt är det viktigt att dra nytta av datavetenskap för att hantera marknadstrender och tillgodose våra kunders föränderliga behov? Bob Lytle, General Manager och grundare av Rel8ed, berättar mer nedan.

Bob, kan du presentera dig själv och Rel8ed?

Jag är teknikchef och tidigare Chief Information Officer på TransUnion Credit Bureau i Kanada, ett USA-baserat företag som samlar in, hanterar och analyserar finansiell information och budgetinformation om företag och konsumenter i syfte att hantera kreditärenden. Det finns något av detta i historien om Rel8ed: på grund av min tidigare position inom Credit Bureau under många år fick jag kännedom om både kreditförsäkringar för handel och en känsla för de data som inte var anslutna. Så jag byggde Rel8ed för att koppla ihop data.

Vårt företags historia är ett riktigt entreprenörsäventyr. Rel8ed är ganska ungt: vi startade för sju år sedan i Kanada, med en idé om att fylla ett hål på marknaden genom att göra analyser av offentliga data lättillgängliga för alla, och det har verkligen tagit fart. Rel8ed är nu en ledande leverantör av kommersiella och unika specialdata för multinationella företag, regeringar och branschorganisationer.

 

Vilka är era huvudsakliga kompetensområden och lösningar?

 

Vi är specialiserade på integration, korsreferenser, prediktiv analys och slutsatser från big data som hämtas från flera källor. Vårt arbete visar hur företagsdata hänger samman med andra företags data, genom att koppla samman olika typer av information. Vi använder datavetenskap och prediktiv analys och tillhandahåller handlingsinriktad information för affärs- och riskhantering till banker, försäkringsbolag och forskare som behöver förstå sin marknad och öka sina vinster. Vi har nu mer än 125 miljoner företag i vår egen globala databas och använder datavetenskap för att modellera globala data från offentliga källor med egna algoritmer, för att få kraftfull kunskap och affärsinformation baserat på länkarna mellan företag, ägare, leverantörer och konkurrenter. Vår innovativa och lättanvända dataportal Diligence gör alla dessa resurser tillgängliga för organisationer i alla storlekar.

När det gäller riskhantering bidrar vår information också till att stärka efterlevnadsdimensionen i verksamheten. Vi arbetar med ”lär känna din kund”, en information som efterfrågas starkt av marknadsaktörerna, särskilt med tanke på de ökade statliga sanktionerna och den globala sammankopplingen av leveranskedjorna. Vi hör ofta talas om efterlevnad som något som dödar affärer. För oss är det tvärtom! Efterlevnad är en del av de indikatorer som gör det möjligt att ta lämpliga risker. Det är alltså direkt kopplat till en global riskhantering och riskbedömning.

 

Kan du beskriva hur Rel8ed har vuxit fram till nu?

 

Vår utveckling har drivits på av många pilotprojekt. Vi växte i Kanada, som ett portföljbolag inom Niagaras inkubatorprogram i Ontario. Vi har levererat våra lösningar till organisationer av alla storlekar inom den offentliga, privata, ideella och akademiska sektorn. Och vi har lärt oss längs vägen …

År 2018 flyttade vi till USA och öppnade ett kontor i Buffalo. Några projekt senare blev vi snabbt ett binationellt företag som arbetade för nationella regeringar eller stora kreditdatadistributörer. Dessa erfarenheter har öppnat dörrar och placerat oss i rum som vi knappt trodde vi hade tillgång till. Och ett av dessa rum var med Coface team, som sedan ledde fram till förvärvet.

”Idag behöver företag tillgång till kvalificerad kunskap, djupgående information och prediktiv analys för att styra sina affärsbeslut.”

 

Varför har ni valt att låta Coface hjälpa Rel8ed att växa?

Som ett litet nystartat företag kan du bara växa på två sätt: antingen tar du in stora kapitalinvesteringar eller så hittar du en partner. Coface innebar en övertygande möjlighet att fortsätta växa: ett stort globalt fotavtryck, en affärsinformationstjänst som är redo för tillväxt och bevisade investeringar inom innovation under de senaste åren. För Rel8ed är detta en viktig milstolpe. Vi har redan kunnat testa synergierna, de kompletterande tillgångar som var och en kan bidra med till den andra. Historien om Coface och Rel8ed började med ett ettårigt partnerskap med fokus på medelstora och små företag i Nordamerika, där det är svårt att få djupa kunskaper. Detta första samarbete motsvarade i stort sett förväntningarna. Framför allt insåg vi snabbt att vi genom att kombinera våra talanger och branschkunskaper kunde skapa något verkligt unikt för marknaden.

 

Vilka gemensamma mervärden medför detta förvärv för båda företagen?

 

Med vår kombination kan vi att utöka databasen i volym och kvalitet och utnyttja varandras analyser för leadgenerering och riskhantering. Det kommer att gynna både kreditförsäkrings- och affärsinformationskunderna. Idag behöver företag tillgång till kvalificerad kunskap, djupgående information och prediktiv analys för att styra sina affärsbeslut. Tillsammans kan vi ge kunderna en bättre upplevelse genom att hjälpa dem att hitta nya relationer, få bättre affärsinformation och starkare leads.

Som tidigare startup kommer vi också att bidra med vår entreprenörsanda och vårt innovativa sätt att lösa nya utmaningar.  Vi samarbetar med Coface datalabb för att utforma nya produkter och testa nya lösningar. Vår kombinerade expertis gör att vi snabbt kan utforma proof-of-concept för de lösningar vi planerar att utveckla.

 

På vilket sätt är datavetenskap avgörande för företag?

 

Vi har gått in i en ny tidsålder där data- och informationstjänster utgör en viktig hävstång för utvecklingen. Inom våra områden är förmågan att analysera och koppla samman data en nyckelkomponent för beslutsfattande, riskhantering och kreditförsäkring.

Data och artificiell intelligens (AI) blir allt viktigare. Vi är alla överens om att det kan vara jobbigt att mata in data i ett CRM-verktyg, men i dag är data avgörande för försäljningen. Tänk om du visste vad som driver dina potentiella kunder, så att ditt marknadsföringsteam kan utforma innehåll specifikt för att hjälpa de personer du riktar dig till? Tänk om din säljbearbetning var så väl anpassad att varje kund på din lista redan var en ”A-kund”?

Att utveckla AI-lösningar utan att investera i expertis och talanger skulle dock vara ett strategiskt misstag. Vi har kunskapen och förmågan att utveckla mycket snabba prediktiva modeller baserade på data och AI. Dagens teknik är kraftfull, men den löser inte ett problem på riktigt. De hjälper bara människor att fatta beslut. Jag tror verkligen på balansen – och ibland begränsningarna – hos AI, samt vikten av att använda både data och mänsklig intelligens i bedömningarna. Detta är kärnan i vår affärsidé: du kan ha världens bästa AI men en människa måste tämja AI:n. På Rel8ed kallar vi det robotträning!

Gå djupare med en fullständig riskbedömning av landet

Upptäck våra lösningar