Jämförelseav sektorsrisker

Varje kvartal analyserar våra ekonomer 13 sektorer i sex regioner i världen. De sammanställer data från Cofaces information om företagens betalningsbeteende, prognoser relaterade till företagens finansiella data och annan ekonomisk data som kan påverka sektorerna.

Jämförande tabell över riskbedömningar per sektor
SektorAsien-StillahavsregionenCentral- och ÖsteuropaLatinamerikaMellanöstern och TurkietNordamerikaVästeuropa
Agri-foodHögMedelMedelHögMedelHög
AutomotiveHögMedelSenaste uppgraderingenHögHögHögHög
ChemicalsHögHögHögMedelMedelHög
ConstructionMycket högMycket högHögMycket högHögMycket hög
EnergyHögHögHögHögMedelMedel
ICTMedelMedelHögHögMedelMedel
MetalsHögHögHögHögHögHög
PaperMedelHögMedelMedelHögMycket hög
PharmaceuticalsLågLågMedelMedelMedelMedel
RetailMedelMedelSenaste uppgraderingenMycket högHögHögHög
Textile-ClothingHögMycket högMycket högHögMycket högMycket hög
TransportsHögMycket högHögHögHögHög
WoodHögMycket högHögHögHögHög