Hur förenat är kungariket? Protokollet om Nordirland och Nicola Sturgeons avgång

Storbritannien upplever för närvarande politisk oro, vilket förvärrar en redan svår ekonomisk situation (Coface förutspår en nedgång på 1 procent i Storbritanniens BNP 2023).

BNP 2023). Den skotska försteministerns överraskande avgång nyligen kommer ovanpå de diskussioner som letts av Storbritanniens premiärminister om framtiden för Nordirlandsprotokollet, det handelsavtal som för närvarande innebär att Nordirland förblir en del av EU:s inre marknad. 

Spänningarna kring Nordirlandsprotokollet hade redan lett till parlamentsval i Nordirland i maj 2022 efter att den dåvarande premiärministern Paul Givan, som tillhör Democratic Unionist Party (DUP), hade avgått i protest. Valet resulterade i att Sinn Féin, ett vänsterparti som stöder Irlands enande, blev det största partiet i Nordirland. Sedan dess har DUP bojkottat församlingen och därmed satt Nordirlands självstyre ur spel.

Rishi Sunak, Storbritanniens premiärminister har satt lösningen av protokollet om Nordirland högst upp på sin politiska prioriteringslista, vilket framgår av hans resa till Nordirland nyligen.

I Skottland har den självständighetsivrande försteministern Nicola Sturgeon (från Scottish National Party, SNP) satts under betydande politisk press under de senaste månaderna, särskilt efter att Storbritanniens högsta domstol beslutade att en folkomröstning om skotsk självständighet ligger utanför det skotska parlamentets befogenheter, vilket innebär att det skulle behövas ett avtal med Storbritanniens parlament. Denna press, i kombination med andra politiska svårigheter, ledde till hennes beslut att avgå. Ett internt val för att utse hans efterträdare kommer att hållas i mars 2023. 

Politisk osäkerhet kan i slutändan visa sig vara till fördel för landets sammanhållning 

Även om det har konstaterats att nationalismen – skotsk självständighet och irländsk återförening – har ökat i Storbritannien efter Brexit visar opinionsundersökningar att Skottland fortfarande är splittrat i frågan, och Nordirland föredrar fortfarande att stanna kvar i det förenade kungariket. Utan en tydlig majoritet är folkomröstningar osannolika på kort sikt. Den senaste tidens händelser kan bidra till att ändra balansen och försvaga de nationalistiska tendenserna: ett reformerat protokoll för Nordirland kan vara mer acceptabelt för båda de politiska lägren i Nordirland. Tillträdet av en ny SNP-ledare i Skottland kan också bidra till att bryta det politiska dödläget. De nuvarande toppkandidaterna, Kate Forbes och Humza Yousaf, har en avvägd inställning till självständighet och verkar inte stödja idén om en de facto-folkomröstning.

Eftersom Ursula von der Leyen och Rishi Sunak diskuterar protokollet idag, den 27 februari, tror man att framstegen sker snabbt och att det på ett symboliskt sätt kan lösas före långfredagen den 7 april. Om några månader kan Storbritannien vara mer enat än vad det var ett år tidigare, men detta är inte riskfritt eftersom eftergifter måste göras från alla sidor – DUP, euroskeptiska konservativa och den nya SNP-ledaren – för att på allvar minska de politiska spänningarna på lång sikt.

Gå djupare med en fullständig riskbedömning av landet