Inkasso – hur du får betalt innan det är för sent!

En långvarig fordran, misslyckade interna inkassoåtgärder, besvärliga eller till och med onåbara kunder. Du är inte ensam: 80 procent av företagen har svårt att driva in obetalda fordringar! När detta händer dig är det en vinnande strategi att ta hjälp av inkassoexperter för att få betalt innan det är för sent. Och kom ihåg att 25 procent av obetalda fordringar leder till konkurs.

Dina fordringar har varit förfallna till betalning (för) länge

 

Dag ut och dag in handlar din verksamhet om att bevilja krediter till dina kunder på hemma- och exportmarknaderna, men det är en praxis som gör dig sårbar för risken att kunden inte betalar eller blir insolvent. Har du en utebliven betalning i redovisningen sedan en tid tillbaka (ganska länge vid det här laget), och kan (fortfarande) inte bli av med den?

Obetalda fakturor är ett allvarligt hot mot ditt kassaflöde och ditt företags finansiella hälsa. Och ju längre tiden går desto svårare blir det att driva in försenade betalningar! Men du behöver inte slösa bort värdefulla mänskliga och ekonomiska resurser för att driva in dina obetalda fordringar. Att anlita inkassoexperter kan vara ett smart drag om du vill öka dina chanser att få in dina kundfordringar … innan de blir omöjliga att driva in!

 

När intern inkasso misslyckas

Telefonsamtal, brev, e-post, påminnelser, domstolsbeslut, ännu fler påminnelser, formella underrättelser. Väntar du (fortfarande) på att dina obetalda fakturor ska regleras trots allt du har gjort internt (och all tid du har slösat bort)? Inkasso är en mödosam uppgift: det kräver tid, pengar, en enorm mängd arbete, specifik juridisk expertis och erfarenhet! Rättsliga åtgärder är ofta en utdragen process. Lokala jurisdiktioner skiljer sig mycket från land till land och är svåra att överblicka. Betalningsbeteenden skiljer sig också mycket åt mellan olika länder. Om du befinner dig i den här situationen är det bra att vända sig till professionella inkassoexperter – det kan till och med vara en strategi som ger dig fler fördelar.

När du använder våra inkassotjänster får du tillgång till fullt dedikerade team, vårt globala nätverk av juridiska partner och experter med detaljerad kunskap om lokal och internationell lagstiftning samt eventuella specifika juridiska frågor. Ännu bättre är att det inte finns någon risk för dig – du betalar bara när vi lyckas driva in dina fordringar!

 

Om din gäldenär vägrar att samarbeta

När din kund helt vägrar att betala är det svårt att hitta en lösning (eller ens en uppgörelse i godo). Om du väljer att låta ett professionellt företag som Coface driva in dina fordringar kommer våra team att samarbeta med din kund för att förstå de konkreta orsakerna till den sena betalningen. Samtidigt analyserar vi deras solvens så att vi kan hitta den bästa betalningslösningen.

Om din kund ger ständiga löften om att betala men inte fullföljer sina åtaganden är risken stor att du lägger en enorm mängd tid på att försöka reda ut saker och ting. Och det kan vara ett allvarligt slag mot din verksamhet. Därför rekommenderar vi starkt att du tar hjälp av experter som Coface.

 

Om din kund inte svarar när du ringer

En kund som undviker all kontakt blir snart en problematisk gäldenär, vilket innebär ytterligare svårigheter i inkassoprocessen som snabbt kan leda till att en obetald fordran blir en osäker kundfordran.

Coface kan hjälpa dig att hitta din kund snabbt. Vår unika databas med global räckvidd utnyttjar de uppgifter som analyseras i vår roll som världsledande inom kreditförsäkring och företagsinformation. När vi har hittat din gäldenär vet våra team exakt hur de ska kontakta dem och se till att de betalar så snart som möjligt.

När kommunikationen har återupprättats utnyttjar våra team på Coface alla våra resurser för att komma fram till en lösning (helst en uppgörelse i godo) med din kund. Och det finns en annan fördel: när du tar hjälp av en tredje part som Coface driver du in dina obetalda fordringar samtidigt som affärsrelationerna med din kund förblir intakta.

”Här på Coface har vi allt du behöver för att du ska få ett positivt resultat på nolltid: kunskap, verktyg för solvensanalys och erfarenhet. När du står inför en obetald fordran måste du agera snabbt och hantera processen skickligt för ett framgångsrikt resultat!”Thierry Gasnier, Group Claims and Collection Director.

Läs mer om Coface lösningar för att driva in dina obetalda fakturor

 

Författare och experter

  • Thierry GASNIER

    Group Claims and Collection Director