Jonathan Steenberg utnämd till Coface - ekonom för Storbritannien och Irland

Coface har glädjen att meddela att Jonathan Steenberg har utsetts till ekonom för Storbritannien och Irland. Han rapporterar till Bruno De Moura Fernandes, chef för makroekonomisk forskning på Coface, och är baserad i London.

Jonathans ny team

Jonathan anslöt sig till Coface Economic Research-team i januari i år. Teamet består av specialister baserade i Europa, Mellanöstern, Amerika och Asien, som betjänar företagets kunder och Coface interna experter. Avdelningen tar fram makroekonomiska analyser, riskbedömningar för länder och sektorer samt temarapporter som gör det möjligt för företag runt om i världen att bedöma miljön så noggrant som möjligt, kontrollera sina risker och optimera sin utveckling.

Jonathans utnämning stärker avdelningens expertis, vars kvalitet och mervärde är allmänt erkända av alla Coface intressenter.

Jonathans bakgrund

Jonathan Steenberg har en examen från Köpenhamns universitet och började sin karriär som ekonom på Finansiel Stabilitet (den danska resolutionsmyndigheten för finansinstitut), där han bidrog till utvecklingen av omstruktureringsplaner för finansinstitut och producerade forskning och policyanalyser om olika ämnen som är relevanta för resolutionsplanering. År 2020 började han på Bernunionen som Economic Research Analyst, senare Associate Director for Economic Research, med fokus på ekonomisk forskning inom exportkredit- och investeringsförsäkringsbranschen för vilken Bernunionen är den internationella sammanslutningen. Organisationen samlar världens största exportkreditinstitut, multilaterala finansinstitut och privata försäkringsgivare av kredit- och politisk risk-försäkring.

Författare och experter

Gå djupare med en fullständig riskbedömning av landet