Jordbruksråvaror under press

Medan de globala ekonomiska utsikterna förblir osäkra och nära kopplade till inflationstrender och centralbankernas penningpolitiska beslut förstärktes vår oro för jordbruksråvaror under det andra kvartalet 2023.

Livsmedelspriserna är fortfarande höga

 

Höga produktionskostnader, handelsspänningar och ökade väderrisker kommer att fortsätta att tynga den globala jordbruksproduktionen under de kommande månaderna. 

Även om livsmedelspriserna har sjunkit sedan mitten av 2022 är de fortfarande höga i ett historiskt perspektiv (diagram 1). Flera länder, med Indien i spetsen, har meddelat att de under andra halvåret kommer att behålla de restriktioner för livsmedelsexport som infördes som svar på de höga priserna för nästan ett år sedan. Dessa åtgärder kommer att fortsätta att begränsa den internationella handeln vid en tidpunkt då spannmålslagren är mycket koncentrerade. Till exempel har Kina för närvarande över 50 procent av världens vetelager (diagram 2).

 

Diagram 1

Prisindex för jordbruksråvaror (världen; 100 = 2014–2016)

Diagram 2

Fördelning av vetelager per land

(1960–2022, procent av global konsumtion)

 

 

 

Källor: FAO, Coface

 

Källor: USDA, Coface

 

Jordbruksråvaror står fortfarande i centrum för det geopolitiska spelet. 

Spannmålsleveranser är en viktig del av Vladimir Putins tvångsstrategi och denna hävstång, som formaliserats genom skapandet av en sjökorridor i Svarta havet, bör vara lika långvarig som konflikten. Avtalet, som är mycket bräckligt eftersom det förlängs varannan månad, bekräftar trycket på de globala leveranskedjorna för spannmål på medellång sikt.

I slutändan kommer de allt fler klimat- och väderavvikelserna bara att öka volatiliteten i priserna på jordbruksråvaror. På norra halvklotet kommer

de nuvarande tidiga perioderna med intensiv värme och det betydande vattenunderskottet att påverka spannmålsskördarna (vete, majs) fram till slutet av året. Dessutom kommer den nästan säkra förekomsten (>90 %) av en El Niño-episod från det tredje kvartalet 2023 att öka de befintliga spänningarna. Det innebär varmare och torrare väder än normalt i den indo-pacifiska regionen, vilket kommer att förvärra de underliggande effekterna av klimatförändringarna. Rent konkret kommer produktionen av flera jordbruksråvaror (socker, palmolja, spannmål) att påverkas från och med slutet av 2023.

Mot denna bakgrund är priserna på jordbruksråvaror redan på väg uppåt, vilket är fallet för socker, vete, majs och kakao. Socker är en bra indikator på framtida trender, eftersom det kombinerar alla nuvarande risker: det är föremål för exportrestriktioner av stora producenter, medan priserna på Brent-råolja stöder efterfrågan på socker för att producera bioetanol. Dessutom ökar väderprognoserna osäkerheten kring produktionsnivåerna 2023 för världens största producenter (Brasilien, Indien och EU).

Upptäck våra lösningar