Kreditförsäkring kontra remburser

Rembursen är ett användbart verktyg i internationell handel, men de är mycket mer begränsade än kreditförsäkringar.

Säkra en enskild kund

 

En remburs är ett åtagande från en bank att en avtalad betalning till en säljare kommer att erhållas i tid och i sin helhet. Detta innebär att rembursen endast ger skydd för internationell handel och endast gäller för en specificerad kund.

 

Skydd till en kostnad

Om betalningen uteblir är det banken som träder in. Som ersättning för denna tjänst brukar de kräva både säkerhet och en avgift. Även om det oftast är din kund som ställer rembursen är det inte ovanligt att säljaren bidrar indirekt.

 

Begränsningar för remburser

En remburs ger ett bra skydd mot kundförluster, men den är begränsad till en kund och täcker bara internationell handel. Det innebär att en ny remburs måste upprättas för varje ny kund, vilket är både tidsödande och kostsamt.

 

Fördelarna med kreditförsäkring

Cofaces kreditförsäkring ger skydd för alla de händelser som nämns ovan och dessutom följande:

  • Täcker både inhemsk och internationell handel
  • Internationella inkassotjänster
  • Kontinuerligt uppdaterad finansiell information om över 80 miljoner företag i Norden och resten av världen
  • Politiska riskbedömningar
  • Exklusiva uppgifter om ekonomiska och affärsmässiga trender