Kreditförsäkring kontra självförsäkring

Självförsäkring innebär helt enkelt att man avsätter pengar om en fordran inte betalas. Ofta avsätter företag helt enkelt en summa på ett separat bankkonto för nödsituationer.

Detta sätt att försäkra sig på går tillbaka till tiden innan försäkringar erbjöds, och är egentligen bara sparsamhet. Det kan vara tillräckligt att lägga undan något för sämre tider för att skydda ditt företag från enstaka dåliga kunder, men i dagens komplexa affärsklimat är kunders insolvens bara ett av många hot.

 

Fördelarna med självförsäkring

Det är enkelt att använda en finansiell buffert för att skydda ditt företag. En sådan buffert ger din organisation kontroll och kan användas mot alla typer av oförutsedda händelser, inte bara för att täcka förluster på fordringar. Det innebär också att företaget inte behöver betala försäkringspremier.

 

Nackdelen med självförsäkring

Om du planerar att självförsäkra dig är det viktigt att komma ihåg att när pengarna är borta, så är de borta. Du kan inte kontrollera vad som händer med andra företag, och om mer än ett eller två företag går i konkurs kan pengarna snabbt ta slut. Kom ihåg att försäkringsbolagen har mycket djupare fickor.

Hur mycket kan ditt företag realistiskt sett spara för att täcka eventuella förluster? Förlusterna kan bli mycket högre än vad ditt företag kan spara. Genom att använda kreditförsäkring istället för att vara självförsäkrad undviker företaget också att binda kapital. Detta kapital kan användas för tillväxt.

 

Är kreditförsäkring ett bättre alternativ?

Vi tycker det. Förutom att betala ut ersättning för förluster erbjuder vi en rad tilläggstjänster till våra försäkringstagare.

 Med Coface kreditförsäkring får du tillgång till vår databas med kontinuerligt uppdaterad finansiell information om 190 miljoner företag över hela världen, vilket ger dig en mycket bättre chans att undvika fallissemang.

 Coface erbjuder också kostnadsfri tillgång till omfattande omvärldsbevakning, där din organisation kan lära sig mer om politiska risker, ekonomiska trender och få tillgång till exklusiva landrapporter.