Sociala och politiska risker: Vad kan vi förvänta oss 2024?

Med nationella val i över 70 länder i år kommer hälften av världens befolkning att gå till valurnorna. År 2024 kommer att vara ett avgörande år för global handel och (geo)politisk stabilitet, och Cofaces index för sociala och politiska risker varnar för en osäker och riskfylld miljö över hela världen. Nedan analyserar vi de risker som vi kommer att bevaka mest noggrant i år. Läs mer om de tre riskerna att se upp för 2024.

2024: valfeber, ökande populism och geopolitisk instabilitet

Det råder ingen tvekan om att 2024 kommer att bli ett turbulent valår. De första väljarna går till valurnorna i Taiwan i januari och de sista i USA i november. Denna historiska valvåg kommer att involvera mer än 70 länder (inklusive sju av världens mest folkrika), hälften av världens befolkning och cirka 55% av världens BNP!

Från Indien till Mexiko, via Österrike, Tunisien, Indonesien och El Salvador, kommer valet att föra med sig populistiska vindar över alla fem kontinenter. Detta kommer att ge ytterligare fart åt en trend som har slagit rot under det senaste decenniet: växande social oro och (geo)politisk instabilitet.

I en värld som håller på att förändra den globala geopolitiska ordningen - ett arv efter andra världskrigets slut - kommer vissa av valen att visa sig vara avgörande. Det amerikanska valet kommer att bli ett avgörande ögonblick i världsbilden och kommer säkert att utsättas för försök att destabilisera den.

Detsamma gäller i Taiwan där segern för Democratic Progressive Party (DPP) innebär att spänningarna med Kina som fortsatt kommer att handla om öns status. På samma sätt kommer resultatet av det amerikanska valet att vara avgörande för den framtida relationen mellan västvärlden och Kina. Valet kommer att vara särskilt viktigt eftersom det äger rum i ett stormigt internationellt klimat som kännetecknas av stark kinesisk-amerikansk konkurrens, Rysslands invasion av Ukraina och kriget mellan Israel och Hamas.

 

" Vårt senaste sociala och politiska riskindex visar att den sociala och politiska sårbarheten ökar runt om i världen, vilket skapar både osäkerhet och instabilitet för människor runt omkring oss. Det globala genomsnittet har stigit till 38,6 %, inte långt från toppnoteringen efter covid-19 2021 (39,4 %) och högre än före covid-19 (genomsnitt 2016-2020: 36,9 %). Våra indikatorer har sedan början av årtiondet signalerat att vi går in i en ny fas när det gäller dessa risker.
förklarar Ruben NIZARD, ekonom för Nordamerika och chef för politisk risk på Coface.

 

3 risker att se upp för 2024

Riskerna i samband med ovanstående val varierar i karaktär och grad. I vissa av länderna kommer väljarna bara att ha ett begränsat val, även om valet faktiskt kommer att äga rum. Samtidigt ger upptakten till valet oss möjlighet att bevaka tre risktrender.

1.      Politisk förändring och osäkerhet

Den nuvarande socioekonomiska miljön kommer sannolikt att bidra till en känsla av fientlighet mot den sittande regeringen, vilket kommer att skapa osäkerhet och volatilitet för företagen under valperioden. Den politiska osäkerheten kommer att öka med tanke på populismens framväxt. Denna trend, som har varit konstant åtminstone sedan 2010, bekräftades än en gång av Geert Wilders och Javier Mleis valframgångar i Nederländerna och Argentina i slutet av förra året. Detta har gjort det ännu svårare att förutse inriktningen på regeringspolitiken. 

Den sociala och politiska sårbarheten i Europa ökar snabbt, och de kommande valen, särskilt till Europaparlamentet, kommer att ge grogrund för antieuropeiska extremiströrelser. Dessutom kommer vissa EU-länder att hålla nationella val: Österrike, Kroatien, Finland, Litauen, Portugal, Rumänien, Belgien och Slovakien.

2.      Social oro

En annan risk är att social oro kan eskalera till följd av stigande priser, försvagat förtroende för politiker och ett utbrett missnöje bland väljarna. Stigande inflation och avtagande ekonomisk tillväxt har underblåst det missnöje, särskilt misstro mot regeringen som har bubblat under ytan långt före covid-19-krisen. Det är möjligt att de kommande valen kommer att skapa grogrund för massdemonstrationer i många delar av världen.

Exempelvis kommer 17 länder i Afrika hålla val 2024, en kontinent med den högsta genomsnittliga sociala och politiska sårbarhetspoängen. Denna utveckling ligger i linje med den politiska instabilitet som många afrikanska länder har upplevt under de senaste åren, med statskupper och utdragna konflikter. En perfekt illustration av detta är den senaste tidens uppskjutande av presidentvalet i Senegal. Utöver detta kommer det också att vara viktigt att noga övervaka valprocessen i vissa asiatiska länder, däribland Sri Lanka och den senaste tidens händelser i Pakistan.

3.      Geopolitisk risk

Dödläget i kriget mellan Ryssland och Ukraina, de ökade spänningarna i Mellanöstern och utvidgningen av BRICS* med fem nya medlemmar** visar tydligt att den geopolitiska omvälvningen accelererar och drivs på av djupgående utmaningar mot västerländska modeller och världsordningen. Mot denna turbulenta geopolitiska bakgrund är den sista omgången i några av dessa val särskilt viktig.

DPP:s senaste triumf i Taiwan påverkar inte bara de 24 miljoner människor som bor på ön och förhållandet mellan de två sidorna av Formosasundet, utan även den globala geopolitiska dynamiken som helhet. En av de viktigaste frågorna i valen i Mexiko och Indien (två av världens mest folkrika länder) kommer att vara vilken position de kommer att inta på världsscenen.

Medan striderna fortsätter i Europa skall Ukraina och Ryssland gå till val, även om valet i det förstnämnda landet verkar vara i fara. Det råder ingen tvekan om att Putin kommer att bli omvald i Ryssland, men valdeltagandet kan ge oss en indikation på det folkliga stödet för kriget. Kort sagt, den fullspäckade valkalendern för 2024 kommer utan tvekan att forma världsordningen under många år framöver.

De viktigaste punkterna för 2024

Kombinationen av alla dessa faktorer kommer att utlösa en topp i Cofaces sociala och politiska riskindikator. Vi måste verkligen ta dessa varningssignaler på allvar: Valet 2024 kommer att hållas i ett läge med förhöjd geopolitisk spänning mellan de olika blocken och de alliansfria länderna kommer att ta ställning från fall till fall. Denna komplexa dynamik kommer inte bara att underblåsa populistiska tendenser och geopolitisk instabilitet, utan också bidra till ett globalt klimat av osäkerhet och utbredd oro och missnöje. Detta årtionde verkar inleda en ny fas av sociala och politiska risker, och framtiden ser redan oroväckande ut, varnar Ruben NIZARD.

 

*BRICS: Brasil, Ryssland, Indien, Kina och Syd-Afrika.

**Saudi Arabien, Egypten, Förenade Arabemiraten, Etiopien och Iran.

Författare och experter