Vilka tillväxtmarknader kan bli morgondagens vinnare?

Länderna i syd är inte bara annorlunda än västvärlden, de har också mycket olika och ibland divergerande strategiska intressen. Vilka tillväxtmarknader kan dra nytta av de förändringar som sker på den världsekonomiska scenen?

Cofaces huvudscenario för i år är en förlängd mjuklandning för den globala ekonomin (+2,3 % efter +2,6 % 2023). Även om geopolitiska risker (Röda havet, Mellanöstern) kan störa globala leveranskedjor, och inflationstrycket inte bara är ett avlägset minne för utvecklade ekonomier och företag, bör den globala tillväxten ligga kvar över 2 %. "Och det är mer än någonsin tack vare tillväxtmarknaderna", betoner Bruno de MOURA FERNANDES, chef för makroekonomisk analys på Coface.

Utmanande västerländska värderingar, motsättningar mellan Kina och USA: I en föränderlig värld kan tillväxtmarknaderna dra nytta av att ge Kina, USA eller andra regionala stormakter fördelar eller möjligheter.

Över 70 % av den globala tillväxten genereras av tillväxtmarknaderna

Tillväxtmarknaderna kommer att vara de viktigaste drivkrafterna för den globala ekonomin 2024.

"Med avtagande tillväxt i USA och fortsatt svag tillväxt i euroområdet kommer tillväxtmarknaderna att vara de viktigaste drivkrafterna för den globala ekonomin 2024. Tillväxtmarknaderna förväntas bidra med 1,7 % av den globala BNP-tillväxten på 2,3 %. Totalt sett kommer över 70 % av den globala tillväxten att genereras av tillväxtmarknaderna, vilket är den högsta nivån sedan 2013. Denna multipolära, ömsesidigt beroende, motsägelsefulla och till synes oorganiserade globala ekonomi öppnar upp ett antal möjligheter för tillväxtmarknaderna", analyserar Bruno de MOURA FERNANDES.

Click to watch Bruno de Moura Fernandes' interview

Mot bakgrund av geopolitiska allianser, framväxten av regionala handelsavtal och (på senare tid) användningen av lokala valutor i den internationella handeln: Vilka tillväxtmarknader har kompetens, resurser och effektiva strategier för att bli de stora vinnarna i morgondagens värld? Vår ekonom Bruno de Moura Fernandes ger oss några svar i den här videon.

Författare och experter