Ytterligare åtstramning av oljemarknaden

I början av april meddelade Saudiarabien, Irak, Förenade Arabemiraten, Kuwait, Kazakstan, Algeriet och Oman att de tillsammans skulle minska oljeproduktionen med mer än 1,1 miljoner fat per dag (b/d), vilket överraskade marknaderna.

Detta åtagande följer en första produktionsminskning som tillkännagavs i oktober 2022 av OPEC+. Det kommer i tillägg till Rysslands beslut att minska produktionen med cirka 500 000 fat per dag som en reaktion på implementeringen av ett EU-förbud mot sjöburen import av rysk olja och oljeprodukter.

Totalt motsvarar nedskärningarna cirka 3,7 procent av den globala efterfrågan. Det stärker Coface uppfattning att spänningarna på oljemarknaden kommer att kvarstå under 2023. Med återkomsten av åtgärder från producentländerna är det osannolikt att den efterlängtade prisnedgången kommer att inträffa trots osäkerheterna kring den globala ekonomiska tillväxten. Coface behåller därmed sin prognos om volatilitet på marknaden och ett pris på 90 USD/fat 2023. 

Ett överraskande tillkännagivande – men som inte saknar grund

Beskedet om produktionsminskningen och dess omfattning kom som en överraskning efter att tjänstemän inom OPEC+ hade antytt att ingen justering var nödvändig. Det finns dock många skäl till beslutet.

  • Minskningen är ”en försiktighetsåtgärd som syftar till att stödja stabiliteten på oljemarknaden”. OPEC+ anser att utsikterna för efterfrågan på olja är mindre robusta. Den senaste tidens turbulens inom banksektorn har påmint om att den ekonomiska miljön inte lämnar mycket utrymme för självbelåtenhet. Coface delar denna uppfattning och förutspår en inbromsning i den globala BNP-tillväxten till 2 procent 2023, efter 3,1 procent 2022.
  • Oljepriserna hade fallit kraftigt. De nådde en låg nivå, nästan 48 procent från toppnoteringen på 139 USD som nåddes efter den ryska invasionen av Ukraina. Denna åtgärd syftar därför till att pressa upp priserna, då många oljeproducenter förmodligen är obekväma med priser under 80 dollar.
  • Detta beslut är en påminnelse om kartellens förmåga att utöva prismakt vid en tidpunkt då produktionstillväxten för amerikanska aktörer inom skifferolja är dämpad. De påverkas verkligen av åtstramningen av kreditvillkoren, produktivitetsnedgångar i åldrande skifferområden samt viss brist på arbetskraft.
  • Slutligen har det också uppstått vissa spänningar med Washington om dess användning av den strategiska oljereserven (SPR). Den amerikanska regeringen beordrade en aldrig tidigare skådad neddragning av reserven för att begränsa de stigande priserna efter kriget i Ukraina och uppgav nyligen att det skulle ta flera år att fylla på dessa lager igen.

De ökade spänningarna är inte utan risk för de globala ekonomiska utsikterna, samtidigt som de bör stödja oljeindustrins intäkter

EU:s förbud mot sjötransporterad import av rysk råolja hade redan hållit oljemarknaderna under press trots svag efterfrågan. Denna spänning har förvärrats och Coface förväntar sig fortsatt instabila oljepriser, med ett handelsintervall på 90–110 USD under andra halvåret 2023. Beslutet av OPEC+ bör också sammanfalla med en mer meningsfull ekonomisk återhämtning i Kina. Eftersom Kina är ett av världens ledande oljekonsumtionsländer (cirka 40 procent av marginalkonsumtionen mellan 2000 och 2019), kommer en snabbare eller starkare återhämtning i ekonomin att ytterligare strama åt balansen mellan utbud och efterfrågan och pressa upp priserna.

På global nivå kan dessa uppåtriktade tryck på oljepriserna förändra inflationsutsikterna. Även om lägre energipriser har varit en av de främsta drivkrafterna – om inte den enda – för lägre inflation i utvecklade ekonomier de senaste kvartalen kan bidraget vända under andra halvåret 2023, vilket återigen skulle sätta press på den totala inflationstakten. 

Beslutet av OPEC+ belyser också de allt djupare relationerna mellan USA och Saudiarabien. Joe Biden uppmanade landet och andra OPEC-medlemmar att öka produktionen för att begränsa Rysslands intäkter, som bidrar till att finansiera kriget i Ukraina. Beslutet att minska produktionen betecknades därför som ”olämpligt” av Vita huset och markerar ett nytt steg i sprickan mellan de två länderna. Utöver energipolitiken har USA:s regering noga följt de fördjupade banden mellan Saudiarabien och Kina, särskilt illustrerat av kungadömets samtycke till att gå med i Shanghai Cooperation Council som en ”dialogpartner”.

Detta tillkännagivande är dock goda nyheter för olje- och gasföretagen. Deras redan starka lönsamhetsnivåer kommer att gynnas av högre priser. Västerländska olje- och gasbolag har rapporterat vinster på 219 miljarder USD under 2022. Med en prognos på 90 USD/fat förväntar sig Coface att deras vinster kommer att uppgå till cirka 160 miljarder USD år 2023.

Gå djupare med en fullständig riskbedömning av landet