Coface går med i Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA)

Coface stärker sitt miljöengagemang genom att gå med i Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) och underteckna principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI) i linje med Parisavtalet. Detta avtal syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C vid slutet av detta århundrade.

NZAOA lanserades i september 2019 i FN:s regi och är en grupp internationella institutionella investerare som har åtagit sig att göra sina investeringsportföljer koldioxidneutrala senast 2050. PRI är ett globalt initiativ, också lanserat av FN, som uppmuntrar företag att ta hänsyn till miljön i sina investeringar.

Genom att gå med i Net-Zero Asset Owner Alliance åtar sig Coface att:

  • Aktivt förvalta sin investeringsportfölj genom att uppmuntra de 20 största bidragsgivarna till utsläpp att minska sitt koldioxidavtryck.
  • Minska koldioxidavtrycket i sin investeringsportfölj med 30 % till 2025 och med minst 40 % till 2030 (jämfört med 2020).[1]
  • Visa framsteg i finansieringen av alliansens energiomställning.

Dessa åtaganden utgör ett nytt steg i Cofaces miljöstrategi, som redan har sett över sina kreditförsäkringar. Detta för att utesluta nya försäkringar som främst är utformade för att försäkra försäljning av olja och naturgas, som tecknas av finansinstitut eller som täcker en enda köpare. Dessa uteslutningar är utöver uteslutningarna för kolrelaterade aktiviteter, som redan har funnits på plats i många år.

Coface fortsätter också att stödja långsiktiga ESG-projekt genom sina Single Risk-försäkringslösningar.

Genom att gå med i Net-Zero Asset Owner Alliance stärker vi vårt åtagande att stödja energiomställningen och uppnå koldioxidneutralitet senast 2050 genom ett interimsmål för vår investeringsportfölj på -30 % senast 2025

kommenterar Carole Lytton, General Secretary of Coface.

[1] Åtagandet gäller investeringsportföljen (scope 1 och 2, scope: aktier och företagsobligationer).

Författare och experter

  • Carole LYTTON

    General Secretary

Gå djupare med en fullständig riskbedömning av landet

France

 

A3 A3