COFACE SA: AM Best bekräftar betyget A (Excellent) med stabila utsikter för Coface viktigaste operativa dotterbolag

Kreditvärderingsinstitutet AM Best bekräftade den 19 maj 2023 IFS-betyget A (Excellent) Insurer Financial Strength – IFS för Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (la Compagnie), Coface North America Insurance Company (CNAIC) och Coface Re. Utsikterna för dessa kreditbetyg är fortsatt ”stabila”.

Mycket stark balansräkning

I sitt pressmeddelande betonar AM Best att detta betyg återspeglar ”Coface-koncernens balansräkningsstyrka, som AM Best kategoriserar som mycket stark, liksom dess tillfredsställande rörelseresultat, gynnsamma affärsprofil och lämpliga företagsriskhantering”.

Denna styrka underbyggs av en konsoliderad riskjusterad kapitalisering på den starkaste nivån mätt med Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR)

AM Best tror också att ”koncernens framtida resultat kan utmanas av en instabil och osäker global verksamhetsmiljö. Koncernen kan dock vidta snabba riskreducerande åtgärder för olönsamma verksamhet när så krävs”.

Ett ledande kreditförsäkringbolag

Slutligen understryker kreditvärderingsinstitutet i sitt meddelande att detta återspeglar Coface ”ledande ställning på den globala kreditförsäkringsmarknaden, som kännetecknas av höga inträdeshinder”.