Dassault Systèmes: "Cofaces business intelligence-lösningar är flexibla och de tillhandahåller ett expertteam med en innovativ anda som arbetar för...

Som Cofaces kund får Dassault Systèmes en välfylld verktygslåda av business intelligence-lösningar för att hantera kommersiell risk. Scoring, kreditrådgivning, analys: Cofaces tjänster gör det möjligt för Dassault Systèmes att bedöma sina kommersiella partners, särskilt när informationen är ofullständig eller mindre tillförlitlig. Henri Bourny, Customer to Cash Director, förklarar varför han rekommenderar Cofaces business intelligence.

"Det är historien om ett nystartat företag som nu är världsledande och stöder alla branscher i deras strävan efter innovation"

Det är så Dassault Systèmes (3DS), som grundades 1981, beskriver sig själva. Idag är det en internationell koncern med en omsättning på 5,95 miljarder euro (2023).

3DS är känt som "The 3DExperience Company" och utformar virtuella samarbetsmiljöer för individer och företag, så att de kan utveckla innovativa och hållbara lösningar för alla aspekter av det dagliga livet (hälsa, transport, IKT-produkter och konsumentvaror). 3DS är inte kreditförsäkrat, men behövde ändå tillgång till kvalitativ, holistisk finansiell information för att hantera kommersiell risk. Koncernen letade efter en tillförlitlig informationsleverantör som kunde täcka alla de marknader som den är verksam på och bedöma den finansiella situationen för sina 12 000 kommersiella partners runt om i världen.

3DS, som har varit kund hos Coface sedan 2022 via AU Group, drar nu nytta av en komplett uppsättning lösningar för business intelligence: plattformen iCON by Coface, Portfolio Insights, Economic Insights och en månatlig genomgång med Cofaces kreditrådgivare för att diskutera de mest komplexa fallen. För 3DS baseras en effektiv hantering av kundfordringar på insamling av poäng, kreditrekommendationer samt sektor- och landsanalyser. Syftet är att kunna övervaka de många motparter och företag som är mer utmanande att bedöma, ofta belägna i länder där informationen är knapphändig eller mindre tillförlitlig (Asien, USA). Resultatet: utmärkta utvecklingsmöjligheter för partnerskapet 3DS x Coface. I linje med tillväxttakten (+15 % per år i genomsnitt) ökar antalet motparter som övervakas av 3DS ständigt: Över 3 000 kommersiella partner har utvärderats sedan 2022! Och nya tjänster kommer snart att lanseras: API-lösningar, URBA360 för att övervaka leverantörsrisker etc. 

How Coface business information is serving Dassault Systemes

I denna intervju förklarar Henri BOURNY, Customer to Cash Director, hur business intelligence från Coface gör det möjligt för honom att effektivt hantera kommersiell risk för att säkerställa utvecklingen av 3DS.

  • Global täckning, kreditbetyg och rekommendationer, lands- och sektorrisker: Hur hjälper Cofaces omvärldsbevakning Dassault Systèmes att hantera kommersiella risker?
  • Dataexpertis, månatliga genomgångar med Cofaces kreditrådgivare och unika insikter: Det är därför Dassault Systèmes har gjort Coface till sin informationsleverantör.
  • Flexibla lösningar, tillgänglighet, innovation och digitalisering: Därför rekommenderar Dassault Systèmes Cofaces affärsinformation.

Gå djupare med en fullständig riskbedömning av landet

France

 

A3 A3