Omställning inom bygg- och energisektorn: Vilka är drivkrafterna för tillväxt i en krisdrabbad sektor?

Stigande räntor och råvarupriser, global arbetskraftsbrist: drabbas byggsektorn av en kris på alla fronter? Sektorn står inför många svårigheter som vi förväntar oss kommer att kvarstå under hela året. Det finns dock flera möjligheter till tillväxt, särskilt med tanke på de växande behoven i samband med energiomställningen.

Bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter: krisen förvärras

På grund av stigande räntor, råvarupriser, förändringar på arbetsmarknaden och begränsad tillgång till krediter genomgår bygg- och fastighetsbranschen en period av starka ekonomiska spänningar inom både bostadssektorn och den kommersiella sektorn.

 

“Bostadsmarknaden står inför en dubbel utmaning: de snabbt stigande räntorna och den globala bristen på arbetskraft. Kommersiella fastighetsbolag har i sin tur påverkats av framväxten av hemmakontor (vilket har lett till en snabb nedgång i efterfrågan på kontorsutrymmen) och höga räntor, vilket har föranlett till en betydande minskning av antalet husförsäljningar" påpekar Jonathan STEENBERG, ekonom för Storbritannien, Irland, Norden och byggsektorn.

Dessa frågor påverkar också den diversifierade byggsektorn, med efterföljande konsekvenser för lönsamheten. Stigande bygg- och markpriser har drivit upp investeringspriserna medan stigande räntor minskar kreditvärdigheten för kommersiella fastighetsbolag.

 "Inom GSE upplever vi en genomsnittlig nedgång på 40% i kommersiella fastighetsprojekt. Detta gäller för alla länder och marknader där vi är verksamma", säger Roland PAUL, Chairman of the Global Solutions & Engineering group (GSE), en global entreprenör specialiserad på kommersiella fastighetsprojekt med nyckelfärdiga lösningar (design, byggnation, expansion, renovering, fit-out): fabriker, affärslokaler, logistikcenter.

Energiomställning: möjligheter för yrkesverksamma inom byggbranschen

De många handlingsplanerna i Europa och USA visar att investeringarna i energiomställningen nu ligger på en hög nivå och kan skapa konkreta möjligheter eller viktiga tillväxtfaktorer som man kan dra nytta av. 

Idag är trenden snarare renovering än nybyggnation.

Det finns en ökande betoning på energieffektivitet i bostäder och kommersiella fastigheter, särskilt i samband med utvecklingen av industriområden, vilket är en stor utmaning för branschen.

Abou DEMBELE, Head of Construction Industry & Surety Bond Risk Underwriting förklarar.

Detsamma gäller den återindustrialiseringsprocess som redan pågår i flera länder, även utanför storstäderna. Denna trend bekräftas av många branscher. Samtidigt som energiomställningen skapar stora begränsningar för byggbranschen (miljöstandarder, administrativa förfaranden etc.) finns det många möjligheter som öppnar upp för nya tillväxtmöjligheter för aktörerna i branschen:

  • Miljövänliga byggarbetsplatser när det gäller miljöledning;
  • Bevarande av biologisk mångfald i bygg- och renoveringsprojekt;
  • Användning av material som minskar koldioxidavtrycket;
  • Att ta hänsyn till välfärden för de yrkesverksamma inom sektorn.

 "Marknaden kan drivas in i en positiv dynamik. Det kommer dock inte att räcka med att bara följa standarderna. Dagens byggindustri har en viktig uppgift i att ge råd till kunderna, som har höga förväntningar när det gäller miljöaspekter. Från och med nu kan man inte bygga utan att tänka på hur man påverkar det sociala ansvaret", analyserar Roland Paul.

Författare och experter

Gå djupare med en fullständig riskbedömning av landet

France

 

A3 A3