Pakistan: Tuffa utmaningar för en bräcklig regering

Inget parti fick absolut majoritet i det kontroversiella parlamentsvalet den 8 februari 2024. Totalt 128,5 miljoner väljare gick till valurnorna, med ett slutgiltigt valdeltagande på 47 %.

Oberoende kandidater anslutna till Pakistans rörelse för rättvisa (PTI) blev störst med 93 mandat, följt av de två traditionella partierna Pakistans muslimska förbund (PML-N) och Pakistans folkparti (PPP) med 75 respektive 54 mandat. De två sistnämnda partierna uppnådde absolut majoritet tillsammans med fem mindre partier.

Valresultatet är mycket kontroversiellt

Det försenade tillkännagivandet av valresultatet och stängningen av mobil- och internettjänster har lett till misstankar om valfusk. Redan perioden före valet präglades av förseningar som gick utöver den konstitutionella tidsfristen. PTI:s kandidater hindrades från att kampanja i partiets färger och använda partiets symbol, cricketklubban, som är viktig för synligheten i ett land där 40 procent av befolkningen är analfabeter. PTI:s ledare, den tidigare premiärministern Imran Khan, har suttit fängslad sedan augusti 2023.

Landet har drabbats av omfattande terroristattacker

Talibanernas övertagande av grannlandet Afghanistan 2021 har lett till en ökning av terroristattacker, med 693 döda under 2023. Strax före valdagen dödades 28 personer i två attacker som Islamiska staten tagit på sig i Balochistan, en region som delas med Afghanistan och Iran.

Landet står inför betydande socioekonomiska utmaningar

Ekonomin krympte något under 2023 (-0,2 %) på grund av galopperande inflation, som nådde 30 % i genomsnitt under 2023 och satte press på den privata konsumtionen (som står för 80 % av BNP). Dessa ekonomiska svårigheter, i kombination med en fortsatt snabb befolkningstillväxt (+2% per år; 241,5 miljoner invånare), gör att fattigdomen (40% av befolkningen) består eftersom arbetskraften är stor och billig.

Många utmaningar återstår för den tillträdande regeringen

På grund av bristande legitimitet kommer det att bli svårt för den nya regeringen att genomföra de reformer som krävs för att förnya IMF-avtalet, samtidigt som landet fortsätter att kämpa med betydande budgetunderskott och interna och externa spänningar.

  • Pressad offentlig skuldsättning: I juli 2023 undvek landet med nöd och näppe betalningsinställelse tack vare en räddningsplan från IMF. Detta är det 23:e paketet på 60 år, ett standby-avtal på 3 miljarder USD, varav 1,9 miljarder USD redan har betalats ut.
  • Landets finanser är allvarligt begränsade av låga intäkter (12,5 % av BNP) på grund av oegentligheter, skatteflykt och korruption.
  • Sårbara utlandsräkenskaper: Varuexporten domineras av textilprodukter med lågt förädlingsvärde (60 % av den totala exporten) som tillverkas av lokal bomull, som är mycket känslig för väderförhållanden. Landet är särskilt beroende av import av livsmedel, gödningsmedel och energi.
  • Inre spänningar: Den nya regeringen måste styra landet under kontroll av den ständigt närvarande militären. Sedan 1947 har militären störtat regeringen tre gånger och styrt landet direkt i över tre decennier.
  • Farlig extern geopolitisk miljö: Spänningar med grannländerna, särskilt Indien (vapenvila i Kashmir sedan 2021), Afghanistan (omtvistad gräns) och Iran (delad baluchisk befolkning), bidrar till instabilitet och undergräver framstegen för gränsöverskridande infrastrukturprojekt med Kina och Centralasien.

BNP-tillväxt: 2023 (beräknat): -0,2 %; 2024 (prognos): 2 %

Cofaces riskbedömning av landet: D (mycket hög)

Gå djupare med en fullständig riskbedömning av landet