"Skuld mot naturen": Coface erbjuder återförsäkring i den största affären i historien!

Ecuador, ett land rikt på biologisk mångfald, har undertecknat ett avtal för att minska sin skuld och samtidigt avsätta flera hundra miljoner dollar för bevarandet av Galapagosöarna.

Genom USA:s International Development Finance Corporation deltog Coface i återförsäkringen av detta finansiella paket, som är den största skuldbytesaffären någonsin till förmån för bevarandet av biologisk mångfald.

Galapagos marina reservat är ett av de största och mest artrika marina skyddade områdena i världen. År 2022 inrättade den ecuadorianska regeringen det marina reservatet Hermandad för att förbättra det marina bevarandet. Skuldkonverteringen och relaterade bevarandeaktiviteter kommer att göra det möjligt för Ecuador att uppfylla Global Oceans Alliance åtagande att skydda 30 % av världens hav senast 2030.

 

Uppfylla åtagandet från Global Oceans Alliance

Syftet med Galapagos Marine Bond är att finansiera Ecuadors skuldkonvertering genom att byta ut 1,628 miljarder dollar av Ecuadors internationella obligationer mot ett lån på 656 miljoner dollar. Denna historiska affär kommer att spara Ecuador cirka 1 miljard dollar under de kommande 17 åren. Kärnan i obligationslånet är 18 miljoner dollar i årligt stöd till Galapagosöarna. Under de kommande 20 åren kommer dessa medel bland annat att användas för att skydda utrotningshotade arter på Galapagosöarna. USA:s International Development Finance Corporation (DFC) tillhandahåller 656 miljoner USD i försäkring mot politiska risker (för lånet), medan en grupp av 11 privata försäkringsbolag, däribland Coface, tillhandahåller återförsäkring för projektet.

Detta är den första skuld-för-natur-swappen som Coface har deltagit i. Vi vill hjälpa till med fler gröna affärer i framtiden, för att ge viktigt stöd till socialt och miljömässigt viktiga projekt.

- Phil Ward, Senior Account Manager för finansiella institutioner på Coface North America

Efter flera månaders diskussioner om strukturen och formuleringen av just detta avtal kunde Coface bekräfta sitt stöd för projektet under en period på 10 år. 

Detta är resultatet av ett utmärkt samarbete mellan Cofaces olika avdelningar.

- Guillaume Ogier, Head of Single Risk Insurance på Coface UK & Ireland

 

En innovativ transaktion tack vare Single Risk-försäkring

Cofaces Single Risk-lösningar är säkringsprodukter som skyddar projektägare, utvecklare eller finansiärer mot långsiktiga kommersiella och politiska risker. Under 2022 fördubblade Coface anslaget för att stödja ESG-projekt över hela världen fram till 2025 genom att använda fler Single Risk-försäkringslösningar. Syftet är att stärka vårt stöd till finansiering och genomförande av projekt som leds av företag, banker och multilaterala institutioner som uppfyller specifika ESG-kriterier inom sektorer som förnybar energi, energieffektivitet, transport, vattenrening, hälsa, utbildning och mikrofinansiering.

Denna transaktion är en stor bedrift och ger fördelar på flera nivåer. Ecuador får ökad ekonomisk stabilitet och världen drar nytta av bevarandet av ett viktigt ekosystem. DFC är stolta över att ha arbetat med våra partners [redaktörens anmärkning: inklusive Coface] för att hjälpa till att förverkliga denna innovativa transaktion. Galápagos Marine Bond kommer att generera enorma fördelar för folket i Ecuador genom att minska landets statsskuld och tillhandahålla betydande resurser för att skydda Galápagosöarna och dess extraordinära biologiska mångfald under många år framöver. DFC:s investering på 656 miljoner USD i politisk riskförsäkring för denna transaktion understryker också kraften och flexibiliteten i vårt politiska riskförsäkringsverktyg för att mobilisera kapital från den privata sektorn till investeringar med påtagliga ekonomiska och miljömässiga fördelar.

- Scott Nathan, CEO of the DFC

Gå djupare med en fullständig riskbedömning av landet

Ecuador

 

C C