Våra kunder litar på oss: Denmaur förnyar och förlänger sitt långsiktiga avtal

Bra svarstider, expertis inom riskförsäkring och samarbetsinriktad strategi – Denmaur, en av Storbritanniens ledande pappersleverantörer, förnyade nyligen sitt kreditförsäkringsavtal med Coface som långsiktig partner.

Denmaur: ett av de mest etablerade namnen inom tryck- och förlagsverksamhet i Storbritannien

Denmaur grundades 1983 och är en ledande specialpappersleverantör i Storbritannien med en omsättning på cirka 150 miljoner pund. Koncernen erbjuder ett omfattande sortiment av innovativa och hållbara produkter: förutom att sälja papper och hantera lager för tryckerier och förlag, levererar koncernen alltmer till sektorn för livsmedelsförpackningar.

En effektiv kredithanteringsstrategi för att stödja företagets utveckling

Berättelsen om Denmaur visar vad som krävs för att klara sig genom alla cykler. Den Kentbaserade koncernen har varit en ledande pappersleverantör i 40 år, medan otaliga konkurrenter har försvunnit i takt med att marknaden har krympt.

Denmaur har inte bara klarat av att hantera tuffa marknadsförhållanden, utan planerar även för framtiden. Företaget har varit tillräckligt flexibelt och självsäkert för att göra strategiska förvärv och utnyttja nya möjligheter, exempelvis övergången till hållbara källor för livsmedelsförpackningar. 

I en mycket konkurrensutsatt sektor är Denmaurs fortsatta framgång också beroende av en mycket effektiv kredithanteringsstrategi, som stöds av Coface expertis sedan 2017. I en högriskbransch måste Denmaur skydda sin balansräkning mot finansiella chocker och exceptionella förluster. I det avseendet har kreditförsäkring alltid varit en del av företagets strategi för kreditriskreducering. Det skyddar balansräkningen i ett negativt scenario, till exempel en lågkonjunktur där några av kunderna går i konkurs. Dessutom har det en positiv effekt när det gäller finansiering eftersom finansiärerna är medvetna om att företaget har en kreditförsäkring.
 

Coface har tillhandlahållit expertis och realtidsinformation på ett flexibelt sätt, vilket har lett till ett långsiktigt partnerskap

För att effektivt kunna stödja Denmaur har Coface upprättat ett flexibelt omsättningsbaserat avtal ”som ger kreditriskinformation i realtid, försäkring mot betalningsinställelser och inkasso. Den innehåller också verktyg för att stödja kredithantering och flera alternativ för att anpassa och justera skyddet”, förklarar Dan Tidman, Mid-Market Account Manager på Coface Storbritannien. Denmaur kan hantera sin försäkring på daglig basis och vid behov tala med en riskbedömare.

Denmaur och Coface har nyligen kommit överens om en ny långsiktig förlängning av försäkringen som kan justeras var 12:e månad. De lösningar, den expertis inom kreditbedömning och den samarbetsinriktade strategi som Coface uppvisade var av stort värde för Denmaur. 

”Jag har använt kreditförsäkring i många år och rekommenderar Coface eftersom deras svarstider på limiter är exceptionellt bra jämfört med andra leverantörer, deras underwriters vet vad de gör och de är alltid villiga att diskutera eventuella problem”, understryker Mark Harsent, Risk Manager på Denmaur Independent Papers Ltd.

Gå djupare med en fullständig riskbedömning av landet

France

 

A3 A3